vacker

Resultatuppföljning för frisör

Nyckelfaktorer


  • Tydlig överblick
  • Enhetlighet
  • Uppföljning

Företaget Vacker är en frisörkedja som man enklast finner på vackerstore.se.

Excelkoncept har utvecklat en rapport för att följa upp intäkter kontra kostnader för butiker samt kostnadsställen. Uppföljningen görs löpande månadsvis och presenteras i en tydlig lättöverskådlig rapport.

Verktyget är designat för att vara lättanvänt och ge en tydlig överblick över affärsområden och lönsamhet.