starcom-projekt

Exponering media

Nyckelfaktorer


  • Utärdering
  • Nyckeltal

För att mäta effekt av annonsexponering har vi utvecklat ett verktyg åt ett svenskt mediaföretag.

Rapportverktyget samlar in data från olika källor för att sammanställa i en rapport med full filterfunktionalitet. För att sammanställa olika typer av rapporter till olika användare samt ge möjlighet till djupare analys är Excel ett bra val av teknik.