kriminalvarden-projekt

Dagbok kriminalvården

Nyckelfaktorer


  • Blankett
  • Utskrift

För planering av dagligt schema har vi tagit fram en mall där uppgifter kan förifyllas eller lämnas för att fritt fylla i i efterhand.

Denna typ av verktyg är väl något av de vanligare i Excelsammanhang. Man skapar helt enkelt en digital version av en befintlig rapport och kan därmed skapa ett mer enhetligt arbetssätt som tillåter mindre löpande förändringar.