nbs-projekt

Planeringsverktyg bygg

Nyckelfaktorer


  • Effektivisering
  • Optimering
  • Lastning

Komplett planeringsverktyg för att hantera leveranser inom bygg. Syftet med projektet bygger på att se till att i förmonterade större byggdelar levereras i rätt tid till arbetsplatsen.

För att hantera verksamhetsspecifika processer är det oftast enklast att utveckla ett verktyg i Excel. Genom att skapa ett sk. processtöd kan man minimera risken för fel och förseningar.