capio-projekt

Resultatuppföljning inom sjukvård

Nyckelfaktorer


  • Tydlig överblick
  • Enhetlighet
  • Framtidssäkring

Excelkoncept har hjälpt Capio med justering av befintliga rapporter för resultatuppföljning. Lösningen är en form av fleranvändarsystem som kan samköra rapporter från flera avdelningar.

Den slutgiltiga filen är ett rapportverktyg där filtrering på diverse parametrar kan utföras.