skola4-projekt

Utvärdering inom skolan

Nyckelfaktorer


  • Prov
  • Utvärdera läxor
  • Rapporter

För prov, läxor och annan mätbar skolverksamhet kan man med Excel skapa utvärderingsverktyg som ger en tydlig överblick och enkel administration

Många använder redan egenutvecklade mallar för att fylla i resultat och utveckling över tid för enskilda studenter. Vi kan hjälpa er att uniformera och kvalitetssäkra detta arbete.