utlagg-mall

Utlägg

Nyckelfaktorer


  • Registrera utlägg
  • Gemensam fil
  • Sammanställning

En enkel och tydlig mall som låter dig få kontroll över utlägg mm inom företaget. Kan fås med individuell inmatning eller genom administratör samt med olika behörighetsnivåer.

Administration är kanske inte det roligaste man kan syssla med. Så gör det lite enklare genom att använda smarta och enkla excelmallar som dessutom går att anpassa successivt efter era unika behov.

Utlägg, inkl. momssatser, datum, orsak och person som sammanställs i en tydlig rapport.

Tilläggsmöjligheter:

  • Export för bokföring
  • Länka till bilder
  • Individuella filer
  • Historik
  • Rapporter

Kontakta oss för mer info.