budget-mall

Budget

Nyckelfaktorer


  • Budgetering
  • Uppföljning
  • Prognos

I princip alla företag använder Excel på något sätt vid budgetering. Detta är sant för såväl nystartade firmor som multinationella koncerner.

Budgetlösningar är kanske det vanligaste förfrågningar vi får till oss. Till detta finns två huvudorsaker. För det första så är de standardlösningar som erbjuder budgetering för generella och ofta mycket kostsamma att anpassa. För det andra så är Excel lite som gjort för just budget. Dessutom är de personer som jobbar med budgetering oftast väldigt bekväma med att använda Excel.

Vår lösning bygger på de kontoslag ni vill budgetera på och skapar dessutom en tydlig överblick under året.

Tilläggsmöjligheter:

  • Koppla till affärssystem
  • Uppföljning
  • Prognos
  • Nyckeltalsrapport
  • Delbudget

Kontakta oss för mer info.