vuab-projekt

Säljstöd ventilation

Nyckelfaktorer


  • Effektivisering
  • Öka kundnöjdhet
  • Säkra säljprocess

Excelverktyg för att kalkylera kostnadsbesparing för kund vid byte av Ventilations och värmesystem.
Vuabs affärsidé är att med hög miljömedvetenhet, god affärsetik samt långsiktiga kundrelationer skapa bästa förutsättningar för vår gemensamma framtid

Excelkoncept har utvecklat ett verktyg som stödjer nuvarande säljprocess fullt ut. Genom att ge säljare möjlighet att tillsammans med kund göra så väl nulägesanalys som att föreslå alternativa lösningar skapas en mer enhetlig och stabil försäljning.

Verktyget är designat för att ge en känsla av att det är något unikt som just VUAB använder och samtidigt vara mycket enkelt att förstå och komma igång med. Vidare är videreutvecklingsmöjligheter planerade från början vilket ger en mer framtidssäkrad lösning.