skola1-projekt

Betygsättning skola

Nyckelfaktorer


  • Betygsättning
  • Rapporter
  • Statistik

För att kunna få ett bra underlag för att sätt rättvisa betyg krävs ofta en individuell anpassning av hur man utvärderar studenternas resultat. Flexibiliteten som Excel erbjuder gör att man kan åstadkomma just detta.

Ett betygsverktyg kan ge en stor effektivisering och ger läraren en bra heads-up för vart resultatet är på väg. Genom att kombinera närvaro, resultat på prov och annan bedömning blir det enklare att kommunicera förväntanbild och trend.