skandia-projekt

Rådgivningsstöd pension

Nyckelfaktorer


  • Processtöd
  • Fleranvändarsystem
  • Utskrift

Komplett verktyg för att stödja processen vid rådgivning med kund. Verktyget är utvecklat i Excel 2007.

Skandia är en av Sveriges större pensionsförvaltare. För att underlätta hanteringen av enskilda kunders önskemål skapade vi ett sk. processtöd. En designad mall där man tillsammans med användare går igenom ett flöde steg för steg. Nyckelfaktorer för ett verktyg som skall garantera att flödet sköts på rätt sätt är att ha en robust och intuitiv design tillsammans med tydlig återkoppling i varje steg.