Erbjudande

Excel är idag ett av världens mest använda verktyg. Som de flesta användare är väl medvetna om erbjuder programvaran stora fördelar och effektiviserar vardagen för i stort sett alla företag. Excel används flitigt för att skapa allt från beräkningsmodeller, budgetverktyg, säljstöd till offertkalkyler resultatrapporter och projektuppföljning.


Denna uppsjö av möjligheter har dock vissa sidoeffekter som inte alltid är lika uppskattade. Många av de, ofta verksamhetskritiska, lösningar som finns medför också en del risker. Ofta är verktyget utvecklat utan en holistisk syn på hur underhåll, vidareutveckling och kvalitetssäkring skall hanteras. Därför finns Excelkoncept.

Vi erbjuder helt enkelt tjänster som effektiviserar och kvalitetssäkrar Excel.

Kvalitetssäkring

Genom erfarenhet från över 500 projekt har vi skaffat oss en bra bild av vad som brukar gå snett med befintliga excelmodeller. Vi erbjuder genomgång av de verktyg ni har idag och utreder risker kopplat till de behov ni har. Dessutom kan vi direkt rätta direkta fel under analysen.

Underhåll

Genom erfarenhet från över 500 projekt har vi skaffat oss en bra bild av vad som brukar gå snett med befintliga excelmodeller. Vi erbjuder genomgång av de verktyg ni har idag och utreder risker kopplat till de behov ni har. Dessutom kan vi direkt rätta direkta fel under analysen.

Nyutveckling

Behöver ni ett verktyg i Excel? I så fall testa gärna oss. Vi har utvecklat hundratals modeller för många företag i flertalet branscher. Ibland går det bra att skapa lösningen själv, men ofta kan de ge stora fördelar att få hjälp av ett proffs.

Mallar

Varför uppfinna hjulet på nytt? Inom exempelvis budgetering, prognostisering, säljstöd och projekthantering har vi gjort väldigt många lösningar. Kolla med oss innan ni bestämmer er för att nyutveckla, eller ta en till på våra case.

Vi erbjuder dessutom processkartläggning, analys och rapportutveckling i samband med alla våra projekt.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller om ni vill ha feedback på era befintliga verktyg.