utbildningsforvaltningen-projekt

Statistikverktyg åt förvaltning

Nyckelfaktorer


  • Statistikrapporter
  • Identifiera trender
  • Tydlig överblick

Vi har hjälpt utbildningsförvaltningen att utveckla ett excelverktyg för att kunna utläsa statistik från stora mängder elevresultat.

Möjligheten att också identifiera olika trender i datan finns också med hjälp av dynamiska rapporter.

Utbildningsförvaltningen kvalitetssäkrar och informerar om både kommunala och fristående skolor och deras verksamheter.