poseidon-projekt

Energidiagram åt bostadsbolag

Nyckelfaktorer


  • Statistik
  • Energi
  • Migrering

Verktyg för att följa upp energiförbrukning för bostadsfastigheter. Gemensam rapportering och översikt i Excel med totalrapport och diagram.

Vid insamling av data från flera liknande objekt kan man bygga specialrapporter som slår samman de parametrar som är gemensamma samtidigt som individuella KPIer kan behållas. Till skillnad från flertalet standardiserade lösningar där enhetlighet ofta krävs.