projektplanering-mall

Projektplanering

Nyckelfaktorer


  • Projekt
  • Kalender
  • Budget

Ett relativt vanligt förekommande verktyg i Excel handlar om projektplanering. Genom att tidsuppskatta och resursfördela i Excel underlättas det dagliga arbetet avsevärt.

Projektplanering är i teorin relativt enkelt och brukar se ungefär likadant ut i de flesta verksamheter. Samtidigt är det inte helt trivialt att få till en bra fungerande lösning för att hantera projekt, resurser och tid.

Vår lösning är straight-forward och enkel att komma igång med.

Tilläggsmöjligheter:

  • Koppling projektsystem
  • Koppling kundsystem
  • Individuellt anpassad inmatning
  • Webbkoppling
  • Rapporter

Kontakta oss för mer info.