fakturering-mall

Fakturering

Nyckelfaktorer


  • Fakturering
  • Översikt
  • Utskrift

Excelverktyg för att skapa, lagra och följa upp företagets fakturor. Enkelt att komma igång med möjlighet att efter behov lägga till nya funktioner

Vårt faktureringssystem är tänk för att hjälpa företag att på ett enkelt sätt få kontroll över sina kundfakturor. Varje faktura skapas och lagras i en lättöverskådlig lista där status kan uppdateras. Rapportmöjligheter och utskrift ingår i basverktyget.

Tilläggsmöjligheter:

  • Statistik
  • Automatisk uppföljning
  • E-postkoppling
  • Statusrapport
  • Historik

Kontakta oss för mer info.