skola5-projekt

Närvaro-frånvaro Skola

Nyckelfaktorer


  • Närvarohantering
  • Översikt
  • Uppföljning

En relativt enkel mall för att hantera närvaro i enskilda klasser kan användas för att effektivt få ut närvaro och statistikrapporter för hela skolor eller varför inte flera skolor.

Utöver detta går det att koppla närvaro till inloggning på datorer, via mobilen, eller andra digitala lösningar.