sharp-projekt

Försäljningsuppföljning elektronik

Nyckelfaktorer


  • Säljstöd
  • Jämförelserapport
  • Nyckeltal

Tillsammans med Sharp har vi utvecklat ett verktyg för att följa upp säljdata från återförsäljare. Genom att göra tydliga rapporter baserade på Excels inbyggda diagramverktyg skapas ett lättanvänt verktyg med tydligt grässnitt.

En fördel med att skapa en Excelrapport som sedan skall distribueras ut via mail är att man kan föra in data manuellt samt förändra gränssnittet och komplettera med egna diagram vid behov. Detta gör att man kan byta fokus och visa explicit den data som för tillfället är mest intressant.