cmpartner-projekt

Kryptering av försäljningsdata

Nyckelfaktorer


  • Registervård
  • Matchning
  • Säkerhet

För CM-partner har vi skapat ett verktyg för att kryptera data. Syftet är att kund skall kunna jämföra sitt befintliga register med det de erbjuds köpa.

Genom att kryptera data såväl hos kund som hos CM-partner kan jämförelsen ske i Excel hos kund utan någon koppling till säljaren.