illusion-film-projekt

Budgetverktyg för filmproduktion

Nyckelfaktorer


  • Budgetering
  • Uppföljning
  • Rapporter

Illusion Film har producerat en rad svenska filmer, bland annat Irene Huss-serien.

För att följa upp filmproduktion finns ett antal speciella behov; t ex möjligheten att arbeta med contingency (en slags reserv) och kommunikation med affärssystem.