skola2-projekt

Schemaläggning Skola

Nyckelfaktorer


  • Schema
  • Översikt
  • Resursplanering

För att planera och lägga upp scheman fungerar excel utmärkt. Genom att man kan bygga lösningar som hanterar klassrum, lärare och övriga resurser kan både central administration och individuellt arbeta effektiviseras.

Lösningar för schemahantering liknar i mångt och mycket diverse projektsystem med det tillägget att man är kopplad till en specifik plats.

Har man inget bra system för att planera sin schemaläggning eller vill arbeta mer flexibelt än vad mer standardiserade lösningar erbjuder så är Excel det kanske mest lämpade verktyget.

Kontakta oss för mer info