bsh-projekt

Bonusmodell åt företag inom hemelektronik

Nyckelfaktorer


  • Bonuskalkyl
  • Individuell beräkning

Projektet bygger på ny och vidareutveckling av incitamentsmodell inom sälj. 

För att utveckla enklare bonussnurror är Excel ett mycket lämpligt verktyg. Genom att man kan spara filer individuellt och sammanföra i totalrapporter skapas ett interaktivt systemet som stödjer flera användartyper.