tidrapportering-mall

Tidredovisning

Nyckelfaktorer


  • Rapportera tid
  • Koppling projekt
  • Underlag fakturering

Använd denna mall för att enkelt registrera tid per person på olika projekt och aktiviteter. Varje tidspost är kopplad till specifik kund eller avdelning för att ge ett bra underlag för debitering mm.

Att registrera tid är något som väldigt många företag har behov av. Samtidigt är det inte alltid helt självklart att använda några av de system som finns på marknaden. Excel ger ditt företag möjlighet att snabbt börja få bättre kontroll på er tidsrapportering.

Vårt systerbolag Kanvas har en mobil lösning för tidredovisning i projekt. 

Tilläggsmöjligheter:

  • Koppla till projektsystem
  • Kundregister
  • Export till fakutering
  • Historik
  • Rapporter
  • Uppföljning medarbetare

Kontakta oss för mer info.