skola3-projekt

Lektionsplanering skola

Nyckelfaktorer


  • Lektionsplanering
  • Länkar
  • Uppföljning

Hur planerar ni era lektioner idag? Genom att använda en gemensam mall effektiviserar ni planeringen och skapar dessutom en process som inte är lika individberoende.

En excelmall är en fil som används som ett grundverktyg för att underlätta arbete samt se till att resultatet blir mer enhetligt. Just som planeringsverktyg är Excel bland de bästa i klassen