Om


Vi är specialister inom  Excel och VBA. Från våra kontor i Stockholm och Göteborg erbjuder vi strategi och avancerad utveckling rörande Excel och MS Office. Vi är en del av Cord koncept som arbetar med bl.a. varumärkesutveckling och marknadsstrategi.


Syftet med att ha en verksamhet som har inriktningen mot just Excel är att vara kunna väldigt nyttoorienterade. Vårt verksamhetskunnande och möjligheten att ta fram framtidssäkra it-lösningar ger våra kunder en möjlighet att ha en partner som kan stödja dem i hela processen.

Genom vår gemensamma kompetens där vi utvecklat åtskilliga typer av lösningar i Excel åt flertalet branscher kan vi förutom den tekniska kunskapen även hjälpa våra kunder att få insikt i hur andra lösningar och processer ser ut. Vi ser oss som en av kundens interna resurser under utvecklingstiden och föredrar att ha en aktivt drivande roll i de projekt där vi deltar.

Vår metod

När vi erbjuder excelhjälp använder vi en enkel metod. Vi utgår från hur behovet tillfredställs idag, och gör det bättre. Ibland i stora steg direkt, ibland i många små förbättringsåtgärder. Genom den mängd verksamhetsprocesser och excelverktyg vi har analyserat, förbättrat och utvecklat har vi en erfarenhet som gör det möjligt att snabbt se vilka eventuella brister och möjligheter en excelmodell har.

Vår metodik för att ta fram excel mallar bygger på processanalys och systemutveckling. Genom att följa klassiska principer inom verksamhetsutveckling och programmering kan vi ta oss an hela problemområdet och tillsammans med vår kund skapa modeller som klarar framtida förändringar i organisationen.

Kortfattat kan man beskriva de steg som vi tar när vi utvecklar enligt följande:

  • Nuläge: Vad har kunden för problem, vad har de för befintlig lösning.
  • Omvärld: Vilka närliggande processer och behov finns.
  • Data: Vilka gemensamma data hanteras.
  • Vision: Hur skulle det kunna se ut om vi inte hade några begränsningar.
  • Modularisera: Dela upp visionsbilden i mindre delar.
  • Fokusera: Ta det akuta behovet och modellera en lösning som tillfredsställer detta och samtidigt passar in i visionen.
  • Skapa prototyp: Gör en komplett lösning utan beräkningar och makron.
  • Utveckla: Koppla samman lösningen med beräkningar och ev. programmering och databas.
  • Testa: Jämför lösningen med vad den tidigare befintliga processen fick för resultat.
  • Analysera: Undersök om det finns fler behov.