swedavia-projekt

Resultatuppföljning åt flygplatskoncern

Nyckelfaktorer


  • Budgetering
  • Uppföljning

Vi ar utvecklat ett rapportverktyg i Excel för att kunna visualisera intäkter och kostnader för olika flygplatser i ett sk. Bridge-diagram mm. Verktyget har utvecklats i flera steg.

Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Därutöver äger Swedavia Göteborg City Airport samt är minoritetsägare i bolaget som driver flygplatsen.

Utöver projektet har vi även arbetat med underhåll av andra excelverktyg.