monkberry-projekt

Budgetuppföljning för tv- och produktionsbolag

Nyckelfaktorer


  • Budgetering
  • Uppföljning

För Monkberry har vi utvecklat verktyg för att budgetera och följa upp kostnader av tv-produktioner.

Det som är unikt för tv-produktion är behovet att löpande kunna kontrollera budget mot faktiska kostnader och enkelt justera prognoser.

Monkberry producerar bland annat Skavlan på SVT.