mta-projekt

Projektplanering för byggföretag

Nyckelfaktorer


  • Projektplanering
  • Tydlig överblick

För MTA-bygg har vi utvecklat ett verktyg för att övervaka aktuella projekt och underlätta resursplaneringen.

MTA Bygg och Anläggning är ett lokalt bygg- och anläggningsföretag i Halmstad med verksamhet i hela Halland. Projektet bygger på att planera projekt i tid och få en bild av hur projekten ligger.