berghs-projekt

Närvarokontroll Bewator – TimeEdit

Nyckelfaktorer


  • Närvarokontroll
  • Matchning mot schema
  • Effektivisering

För Berghs har vi utvecklat ett rapportverktyg för att underlätta hantering av studenters närvaro.
Verktyget består av en distribuerad excelfil där scheman läses in från TimeEdit och inpasseringar med nyckelbrickor från Bewator. Rapporten visa närvaro per student, klass, ämne och ger en tydlig överblick över hela verksamheten.

Lösningen ger en stor besparing av tid och minskar risken för att närvarokontrollen blir felaktig. Rapportverktyget är utvecklat i Excel för mac och SQL-server som databas