kappahl-projekt

Loggsystem för modekedja

Nyckelfaktorer


  • Tydlig överblick
  • Kvalitetsuppföljning
  • Rapporter

DC Log är ett kvalitetsuppföljningssystem som Excelkoncept utvecklat åt KappAhls distributionscentral i Mölndal.

Då KappAhl är en av nordens ledande modekedjor med c:a 400 butiker fördelat i olika länder så krävs det stora, effektiva distributionscentraler för att kunna hantera logistiken.

I systemet kan man på ett enkelt sätt logga avvikelser som uppstått i någon av maskinerna. Man har då också möjlighet att logga information om avvikelsen i en databas såsom typ, område, maskin m.m.

Rapporter kan sedan genereras utifrån den sparade informationen så att man på enkelt sätt kan få en klar överblick om hur eventuella avvikelser påverkat arbetet den senaste tiden, men även historiskt sett.