jernhusen-projekt

Projektstyrning för fastighetsbolag

Nyckelfaktorer


  • Projektrapport
  • Prioritering

Verktyg för att enklare överblicka och prioritera projekt inom fastighetsförvaltning. Verktyget har en unik rapport för aktivitetsstyrning.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och gods- och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Vi är ett kommersiellt fastighetsföretag som är helägt av den svenska staten.

Excelkoncept har utvecklat en rapport där projekt kan rankas utifrån omfattning, viktighet och hur brådskande det är. Verktyget presenterar ett lättöverskådligt bubbeldiagram där alla aktiviteter visas och kan filtreras.