braathens-projekt-2

Budget och uppföljning för flygbolag

Nyckelfaktorer


  • Budgetering
  • Uppföljning
  • Rapporter

Vi har jobbat med att utveckla och underhålla ett verktyg för budgetering åt Braathens Aviation som bedriver flygverksamhet med fokus på inrikes och regional flygtrafik i Sverige.

Budgetering för ett flygbolag är en relativt komplex operation. Verktyget vi har varit med att utveckla stödjer fullt ut den kompletta budgetprocessen inkl. flygscheman. All funktionalitet kan utföras från en enskild excelfil med behörighetsstyrning.